ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Περιμένουμε νέα σας

Image Alt

Services

Custom Software Development

01

Εξατομικευμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού, για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών κάθε επιχείρησης, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση των λειτουργικών της εξόδων.

Web Development Projects

02

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων στο Web, που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση κάθετων αγορών του ιδιωτικού τομέα, αλλά και στη παροχή λύσεων σε φορείς του Δημοσίου.

Mobile Development

03

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών φορητών συσκευών iOS & Android, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της επιχείρισης με σκοπό την εξυπηρέτηση των εσωτερικών της λειτουργιών & την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

IS Support

04

Διαρκής συντήρηση & αναβάθμιση του λογισμικού παραγωγής μας με νέες εκδόσεις. Προσαρμογή νέων τεχνολογιών και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στους πελάτες μας για την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων τους

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Εκπαίδευση από Έμπειρα Στελέχη με υψηλή τεχνογνωσία

Η Σωστή & διαρκής εκπαίδευση αποτελεί προϋπόθεση για την ορθή αξιοποίηση και την επιτυχία κάθε νέου πληροφοριακού συστήματος

Μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι χρήστες του συστήματος αποκτούν την απαραίτητη τεχνογνωσία και τις δεξιότητες για την χρήση και διαχείριση των προσφερομένων υποσυστημάτων και υπηρεσιών που παρέχονται στα πλαίσια κάθε νέου συστήματος.
Ένας πρώτος πυρήνας στελεχών εκπαιδεύεται για να υποστηρίξει την ομαλή μετάβαση στην χρήση της νέας μηχανογραφημένης διαδικασίας και σταδιακά μεταφέρει τη γνώση του, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια και η βέλτιστη χρήση του συστήματος, ακόμα και όταν προστεθούν νέοι χρήστες.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμορφώνεται από κοινού με τους πελάτες, σύμφωνα με τις ανάγκες της εκπαιδευτικής ύλης. Η διαδικασία υλοποιείται βάση πλάνου το οποίο περιλαμβάνει την μεθοδολογία, τους όρους, το πρόγραμμα και το υλικό της εκπαίδευσης των χρηστών, προσαρμοσμένο ανάλογα στο γνωστικό επίπεδο των συμμετεχόντων.
Η εκπαίδευση των στελεχών πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους της εταιρείας ή στον χώρο εργασίας του πελάτη (on the job training), με φυσική παρουσία του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων.
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Πρακτικές Επιτυχίας

Για την ανάπτυξη προηγμένων και αξιόπιστων Πληροφοριακών Συστημάτων και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες και καινοτομίες, με σκοπό τη διαρκή παραγωγή αξίας αλλά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Τεχνολογία

Σύγχρονα, φιλικά Πληροφοριακά Συστήματα

01

Επενδύοντας σε υποδομές τεχνολογικής υπεροχής, η Sequel εξελίσσει διαρκώς την ιδιόκτητη πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών, με βάση την οποία υλοποιούνται όλα τα προϊόντα της. Έτσι σχεδιάζει και αναπτύσσει νέα προϊόντα που κληρονομούν ενιαία τεχνικά, λειτουργικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, προσαρμόζοντας οριζόντια κάθε νέα τεχνολογική εξέλιξη.
Στόχος μας είναι η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων μας, καθιστώντας τα προσαρμόσιμα στις διαρκείς αλλαγές του επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Καινοτομια

Με το βλέμμα στραμμένο στο Μέλλον

02

Επενδύουμε στην καινοτομία βασιζόμενοι στην δημιουργία νέων ευέλικτων προϊόντων που προσφέρουν μοναδικά πλεονεκτήματα στους πελάτες μας.
Η ανάπτυξη της πρωτοποριακής μηχανής σχεδιασμού και εκτέλεσης διαδικασιών «DashPower» δημιουργεί νέα δεδομένα στην εγχώρια αγορά λογισμικού, καθώς η αυτοματοποίηση σύνθετων ροών εργασίας και η μοντελοποίηση διαδικασιών αποτελεί πλέον αναγκαία υποδομή για την αύξηση της παραγωγικότητας και τον συντονισμό των εργασιών σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση.

Ανθρωπινο Δυναμικο

Συνέπεια, ταλέντο & σκληρή δουλειά

03

Η Sequel θεωρεί ότι οι εργαζόμενοί της αποτελούν το σημαντικότερο εταιρικό της κεφάλαιο. Το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας αποτελείται από ανθρώπους με εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση και με δραστηριοποίηση σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς.
Βασική επιδίωξη στη Sequel είναι να λειτουργούμε με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους ανθρώπους μας και να παραμένουμε η πρώτη τους επιλογή σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας.