ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Περιμένουμε νέα σας

Image Alt

Custom Software Development

Σχεδιάστε και υλοποιείστε μοναδικές εφαρμογές που θα σας επιτρέψουν την διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό και θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες που προσφέρετε στους πελάτες σας.

Οι υπηρεσίες ανάπτυξης προσαρμοσμένων λύσεων λογισμικού (Custom Software Solutions) που προσφέρει η Sequel, καλύπτουν τις ανάγκες των εταιρειών που δεν ικανοποιούνται από την τυποποιημένη λειτουργικότητα των υφιστάμενων -ευρέως διαδεδομένων- εφαρμογών του εμπορίου.
Οι λύσεις αυτές συνίστανται κυρίως στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων ιδεών για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών, ή στην εξυπηρέτηση σύνθετων λειτουργειών φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που δεν μπορούν να βρουν εφαρμογή σε υφιστάμενο τυποποιημένο λογισμικό.
Για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη τέτοιων λύσεων, η Sequel χρησιμοποιεί “state of the art” τεχνολογίες που είναι συμβατές με τα προϊόντα παραγωγής της και διαθέτει στο έπακρο τη μέγιστη τεχνογνωσία για την απροβλημάτιστη υλοποίησή τους.
Η πλατφόρμα που χρησιμοποιεί η Sequel για την ανάπτυξη Custom εφαρμογών βασίζεται σe τεχνολογίες Java – SQL – Angular, που μπορούν να εξυπηρετήσουν κάθε απαίτηση και να υποστηρίξουν κάθε ανάγκη υλοποίησης σύνθετων και πολύπλοκων Πληροφοριακών Συστημάτων.
Τα έργα υλοποιούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει ο πελάτης κατά τη πρώτη φάση ανάθεσης εργασιών. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτές η εταιρεία προχωρά στην ανάλυση και τον σχεδιασμό της λύσης με κύριο στόχο την ικανοποίηση κάθε ανάγκης του εντολέα και τον μηδενισμό αποκλίσεων του λογισμικού από τις ειδικές απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης.

Οι υπηρεσίες Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Προσαρμοσμένων Λύσεων περιλαμβάνουν:

Project Management

01

Business Analysis

02

Process Re-engineering

03

Παραμετροποίηση

04

Ανάπτυξη Ειδικών Λειτουργιών

05

System Engineering

06

Πρακτικές Υλοποίησης & Τεχνολογία:

Project Managment

Η Sequel διαθέτει εξειδικευμένα στελέχη στη διαχείριση έργων, με πιστοποιήσεις σε  μεθοδολογίες PMΙ και Prince2 και πολύχρονη εμπειρία σε μεγάλα ολοκληρωμένα έργα του ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα. Τη γνώση μας αυτή, είμαστε έτοιμοι να τη μοιραστούμε με τους πελάτες μας για την ανάπτυξη των δικών τους λύσεων
pmil
prince2a

Backend Development

Έχουμε εμπιστοσύνη στις λύσεις ανοιχτού κώδικα και εργαζόμαστε με τις πλατφόρμες JAVA και Spring Frame. Η πολύχρονη εμπειρία των στελεχών μας στις τεχνολογίες αυτές μας επιτρέπει να δημιουργούμε σωστό κώδικα και να αναπτύσσουμε με ταχύτητα  σύνθετες και απαιτητικές εφαρμογές.
java
spring

Frontend Development

Η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών ιστού όπως η Angular και η React μας επιτρέπουν να δημιουργούμε εφαρμογές υψηλού επιπέδου. Τα μοναδικά χαρακτηριστικά αυτών των τεχνολογιών όπως ο διαχωρισμός επιπέδων, η ασύγχρονη επεξεργασία και η δημιουργία διαδραστικών πρωτοτύπων καθιστούν τις εφαρμογές μας αξιόπιστες και παραγωγικές.
angularl
reactl

Database

Η πλειοψηφία των συστημάτων που αναπτύσσουμε βασίζονται σε δεδομένα. Αυτός είναι ο λόγος που η επεξεργασία τους αλλά και το επίπεδο πρόσβασης των χρηστών είναι ιδιαίτερα σημαντικά για εμάς. Επιλέγοντας τεχνολογίες Hibernate, Spring Data και Big Data, δίνουμε λύσεις σε έργα που απαιτούν σύνθετη διαχείριση δεδομένων πετυχαίνοντας ταχύτητα επεξεργασίας και αξιοπιστία.
msSQL
postgre
elastic