ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Περιμένουμε νέα σας

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Προμηθειών Δημοσίου

01

Πλήρης ενσωμάτωση του θεσμικού πλαισίου (Ν.4412- 2016), για την επιτάχυνση των εργασιών και την αποφυγή σφαλμάτων και παραλήψεων

Εύκολη και Γρήγορη Διαχείριση

02

Απλή διενέργεια και παρακολούθηση εργασιών Προμήθειας, βήμα-βήμα, με την υποστήριξη παραμετρικών ροών εργασίας & αναλυτικών οθονών ελέγχου.

Αυτοματισμοί Παραγωγής Εγγράφων

03

Έξυπνη εισαγωγή δεδομένων σε ενσωματωμένα πρότυπα για κάθε φάση εξέλιξης των εργασιών και αυτοματοποίηση παραγωγής Ηλεκτρονικού Φακέλου

Ημερολόγια Συμβάντων & Alarms

04

Αναλυτικά Ημερολόγια Εργασιών & Συμβάντων, με σήμανση Χρονικών περιορισμών και σύστημα ειδοποιήσεων για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

05

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Γνωμοδοτικών Οργάνων & Μητρώου Προμηθευτών για τη συνολική υποστήριξη κάθε διαδικασίας Προμήθειας του φορέα λειτουργίας

Αναλυτικές Στατιστικές Πληροφορίες

06

Ανάλυση προμηθειών ανά διαδικασία, φάση Υλοποίησης και κατηγορία Δαπάνης. Επισκόπηση Ροών Εργασίας, ανάλυση δαπανών, χρόνοι υλοποίησης κλπ

Διαλειτουργικότητα με Δημόσιες Υποδομές

07

Ενιαία διαχείριση εξωτερικών συστημάτων υποστήριξης (Διαύγεια, ΚΗΜΔΗΣ) σε ένα ομογενοποιημένο περιβάλλον, χωρίς την απαίτηση επανεισαγωγής δεδομένων

Διαβαθμισμένη Πρόσβαση & Ασφάλεια

08

Ασφάλεια στην διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων με απόδοση ρόλων χρηστών και ιεραρχημένη πρόσβαση σύμφωνα με το Οργανόγραμμα του Φορέα

Περιβάλλον Συστήματος & Λειτουργικότητα

Διαχείριση Δικαιωμάτων & Οργανόγραμμα

Δημιουργία και διαχείριση ρόλων χρηστών. Κάθε ρόλος αποτελείτε από ένα υποσύνολο δικαιωμάτων.
Διαβαθμισμένη πρόσβαση στην πληροφορία σύμφωνα με τον ρόλο του κάθε χρήστη στο σύστημα.
Προσαρμογή Επιχειρησιακών αναγκών του φορέα με δυνατότητα απόδοσης πολλαπλών ρόλων και δικαιωμάτων στους χρήστες.
Καταχώρηση πλήρους Οργανογράμματος από τον διαχειριστή.
Δυναμική Προσθαφαίρεση Χρηστών και τμημάτων στο Οργανόγραμμα όπως προκύπτει από το πραγματικό σχήμα λειτουργίας του Φορέα.
Ιεράρχηση δικαιωμάτων χρηστών βάση Οργανογράμματος και εσωτερικό σύστημα ανάθεσης εργασιών
Οριζόντιες Δομές Υποστήριξης Προμηθειών

Γνωμοδοτικά Όργανα & Μητρώο Εταιρειών

Δημιουργία και διαχείριση Γνωμοδοτικών Οργάνων (Επιτροπών διενέργειας / αξιολόγησης, Ενστάσεων, Παρακολούθησης / Παραλαβής & Επιτροπών Ειδικού Σκοπού).
Διαχείριση Μητρώου μελών δημοσίου (Υπάλληλοι από το Οργανόγραμμα του Φορέα λειτουργίας, ή άλλοι Δημόσιοι Υπάλληλοι).
Ολοκληρωμένη διαχείριση Μητρώου Προμηθευτών με αναλυτικές καρτέλες ανά επιχείρηση.
Πλήρη στοιχεία προμηθευτών με τήρηση Επαφών, ιστορικού Προμηθειών, Εγγράφων ανά προμήθεια, σημειώσεων χρηστών κλπ.
Διασύνδεση Επιτροπών & Προμηθευτών με τις διαδικασίες προμηθειών σε ένα ομογενοποιημένο σύστημα, έτσι ώστε να μπορούν να αξιοποιούνται κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των βημάτων
Διαχείριση Προμηθειών

Εκτέλεση Ροής Εργασιών

Πλήρης Ενσωμάτωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών προμήθειας (Συνοπτικός διαγωνισμός, Ανοικτή διαδικασία, Κλειστή διαδικασία, Ανταγωνιστικός διάλογος, Απευθείας Ανάθεση, Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας, κλπ), όπως ορίζονται στη σχετική Νομοθεσία (Ν. 4412/2016)
Αυτόματος προσδιορισμός ροής εργασιών, σύμφωνα με την επιλεγμένη διαδικασία και εσωτερική διανομή αρμοδιοτήτων στα τμήματα/χρήστες του συστήματος, βάση οργανογράμματος
Καθοδήγηση χρηστών μέσω προσχεδιασμένων φορμών εισαγωγής δεδομένων, όπως πεδία κειμένου, επιλογή από λίστα, ερωταποκρίσεις, κ.λπ, για την επιτάχυνση των εργασιών και την αποφυγή λαθών και παραλήψεων
Έξυπνη εισαγωγή δεδομένων σε ενσωματωμένα πρότυπα εγγράφων για κάθε φάση εξέλιξης των εργασιών και αυτοματοποίηση παραγωγής Ηλεκτρονικού Φακέλου.
Αναλυτική απεικόνιση των ροών εργασίας ανά προμήθεια και καθολικό ημερολόγιο συμβάντων για πλήρη έλεγχο της διαδικασίας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

NEMESIS BROCHURE

Κατεβάστε το Ενημερωτικό μας Έντυπο!

Ενημερώστε εύκολα και γρήγορα τους συνεργάτες σας για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προμηθειών Δημοσίου “Nemesis” !

Nemesis Brochure
01
Nemesis Brochure
02
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Παρουσίαση στο Χώρο σας

Παρακαλώ, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να προγραμματίσουμε μία ολοκληρωμένη παρουσίαση του λογισμικού ``Nemesis`` στο χώρο σας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ