ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Περιμένουμε νέα σας

Image Alt

Εκπαίδευση Χρηστών

Βασική προϋπόθεση για την ορθή αξιοποίηση και την επιτυχία κάθε νέου πληροφοριακού συστήματος, αποτελεί η Σωστή & διαρκής εκπαίδευση των διαχειριστών και των τελικών χρηστών του.

Η Sequel προσφέρει ολοκληρωμένες Υπηρεσίες εκπαίδευσης, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών της. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης απευθύνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες χρηστών για κάθε προϊόν λογισμικού της εταιρείας μας:

Εκπαίδευση Διαχειριστών Συστήματος (IT Users)

Συνήθως απευθύνεται σε στελέχη του οργανισμού που έχουν προχωρημένες γνώσεις πληροφορικής (τμήμα IT). Στόχος της εκπαίδευσης είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας για θέματα που αφορούν την παραμετροποίηση των εφαρμογών, την εγκατάσταση/φιλοξενία τους, καθώς και τεχνικές σχεδιασμού αναφορών (Reports) και προσαρμογής δικαιωμάτων χρηστών και οθονών.

Εκπαίδευση Συντονιστών (Key Users)

Απευθύνεται σε στελέχη του οργανισμού που έχουν ρόλους ευθύνης για τμήματα, ομάδες, ή εταιρικές διαδικασίες. Στόχος της εκπαίδευσης είναι η μεταφορά γνώσης για θέματα λειτουργικότητας των εφαρμογών, χειρισμού και προσαρμογής επιχειρησιακών διαδικασιών. Τα στελέχη αυτής της κατηγορίας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα υποστήριξης των τελικών χρηστών κατά την παραγωγική λειτουργία του συστήματος

Εκπαίδευση Τελικών Χρηστών (End Users)

Απευθύνεται σε κάθε χρήστη που χρησιμοποιεί το λογισμικό για την καθημερινή υλοποίηση των εργασιών του. Στόχος της εκπαίδευσης είναι η μεταφορά γνώσεων που αφορούν τον βασικό χειρισμό λειτουργιών του συστήματος καθώς και τη χρήση υποσυστημάτων για τμήματα εργασιών που υποστηρίζονται μέσω της εφαρμογής. Τα στελέχη αυτής της κατηγορίας εκπαίδευσης θα πρέπει να διαθέτουν απλές γνώσεις χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

Μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι χρήστες του συστήματος αποκτούν την απαραίτητη τεχνογνωσία και δεξιότητες για την χρήση και διαχείριση των προσφερόμενων υποσυστημάτων και υπηρεσιών που παρέχονται στα πλαίσια κάθε νέου συστήματος.

Ένας πρώτος πυρήνας στελεχών εκπαιδεύεται για να υποστηρίξει την ομαλή μετάβαση στην χρήση της νέας μηχανογραφημένης διαδικασίας και σταδιακά μεταφέρει τη γνώση του, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια και η βέλτιστη χρήση του συστήματος, ακόμα και όταν προστεθούν νέοι χρήστες.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμορφώνεται από κοινού με τους πελάτες, σύμφωνα με τις ανάγκες της εκπαιδευτικής ύλης. Η διαδικασία υλοποιείται βάση πλάνου το οποίο περιλαμβάνει την μεθοδολογία, τους όρους, το πρόγραμμα και το υλικό της εκπαίδευσης των χρηστών, προσαρμοσμένο ανάλογα στο γνωστικό επίπεδο των συμμετεχόντων.
Η εκπαίδευση των στελεχών πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους της εταιρείας ή στον χώρο εργασίας του πελάτη (on the job training), με φυσική παρουσία του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων.