ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Περιμένουμε νέα σας

Image Alt

Jobs

Θέση Εργασίας :  Ανοιχτή
Εργασιακή Σχέση :  Πλήρης απασχόληση / Τακτική θέση
Τόπος Εργασίας :  Μελίσσια, Αττική
Αναζητούμε έναν Senior JAVA Developer που θα είναι πρόθυμος να εργαστεί σε σύνθετα και απαιτητικά έργα της εταιρείας μας.
Ο επιτυχημένος υποψήφιος θα οδηγήσει μια ομάδα προγραμματιστών / Μηχανικών Λογισμικού που χρησιμοποιεί εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας για την υλοποίηση λογισμικού σε μεγάλους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς.

 

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα

›  Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη μεγάλων και σύνθετων εφαρμογών Java που βασίζονται στο web
›  Συνεργασία και καθοδήγηση ομάδας προγραμματιστών
›  Παραγωγή ποιοτικού λογισμικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος, τις απαιτήσεις ποιότητας και τα πρότυπα της εταιρείας.
›  Συμβολή στη γενική τεκμηρίωση του έργου και του συστήματος και ανάπτυξη τεχνικής τεκμηρίωσης.

 

Προσόντα και εμπειρία

›  Πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών, στη μηχανική λογισμικού ή ισοδύναμη επαγγελματική εμπειρία.
›  Ελάχιστη 5ετής εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον Web.
›  Εξαιρετική γνώση Java και Spring-Boot.
›  Εξαιρετική γνώση της SQL (κατά προτίμηση PostgreSQL).
›  Καλή κατανόηση δομών δεδομένων, αλγορίθμων, και σχεδίασης αντικειμένων
›  Λειτουργική κατανόηση του ελέγχου πηγής Git, εμπειρία με εργαλεία κατασκευής (Maven, Ant, κλπ) και άριστη κατανόηση των προτύπων REST.

 

Κάθε εμπειρία σχετικά με τα ακόλουθα θα εκτιμηθεί περαιτέρω:

›  HTML / CSS / JavaScript
›  AngularJS
›  Bootstrap
›  Node.js

 

Η θέση προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει το ομαδικό πνεύμα, τη συνεργασία και τη συνεχή μάθηση.

Με ενδιαφέρει η Θέση

  Θέση Εργασίας :  Ανοιχτή
  Εργασιακή Σχέση :  Πλήρης απασχόληση / Τακτική θέση
  Τόπος Εργασίας :  Μελίσσια, Αττική
  Αναζητούμε έναν JAVA/SQL  Developer που θα είναι πρόθυμος να εργαστεί σε σύνθετα και απαιτητικά έργα της εταιρείας μας.
  Ο επιτυχημένος υποψήφιος θα ενταχθεί μια ομάδα προγραμματιστών / Μηχανικών Λογισμικού που χρησιμοποιεί εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας για την υλοποίηση λογισμικού σε μεγάλους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς.

   

  Προσόντα και εμπειρία

  ›  Πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών, στη μηχανική λογισμικού ή ισοδύναμη επαγγελματική εμπειρία.
  ›  Ελάχιστη 3ετής εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον Web.
  ›  Καλή γνώση Java και Spring-Boot.
  ›  Καλή γνώση της SQL (κατά προτίμηση PostgreSQL).
  ›  Γνώση σχεδίων και αρχών σχεδίασης αντικειμένων
  ›  Λειτουργική κατανόηση του ελέγχου πηγής Git
  ›  Εμπειρία με εργαλεία κατασκευής (Maven, Ant, κλπ)
  ›  Καλή κατανόηση των προτύπων REST

   

  Κάθε εμπειρία σχετικά με τα ακόλουθα θα εκτιμηθεί περαιτέρω:

  ›  HTML / CSS / JavaScript
  ›  AngularJS
  ›  Bootstrap
  ›  Node.js

   

  Η θέση προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει το ομαδικό πνεύμα, τη συνεργασία και τη συνεχή μάθηση.

  Με ενδιαφέρει η Θέση