ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Περιμένουμε νέα σας

Image Alt

Αναβάθμιση Νέων Εκδόσεων

Η εξέλιξη και η διαρκής ανάπτυξη νέων λειτουργιών για κάθε πληροφορικό σύστημα, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την βιωσιμότητά του και την διαχρονική παραγωγική λειτουργία του.

Για την διασφάλιση της διαχρονικότητας των επενδύσεων των πελατών της και την συντήρηση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος, η Sequel προσαρμόζει και εξελίσσει όλα τα συστήματά της έτσι ώστε να είναι τεχνολογικά προηγμένα και να καλύπτουν στο ακέραιο τις νέες απαιτήσεις του διαρκώς μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Οι αναβαθμίσεις νέων εκδόσεων λογισμικού πραγματοποιούνται με σκοπό την κάλυψη των ακόλουθων σημαντικών προϋποθέσεων:
ΝΕΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Εναρμόνιση με τις Σύγχρονες Επιχειρησιακές Πρακτικές

01

Η εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργεί νέες προκλήσεις και ευκαιρίες αποδοτικότερης διαχείρισης στις επιχειρήσεις. Στη κατεύθυνση αυτή η Sequel προσαρμόζει το λογισμικό της για τη εύκολη ενσωμάτωση νέων εταιρικών διαδικασιών, καθώς και στις εξελισσόμενες ανάγκες για Επιχειρηματική πληροφόρηση με σύγχρονα εποπτικά μέσα.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Προσαρμογή στο Ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο

02

Η προσαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος στο ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο κρίνεται αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία και την τήρηση των υποχρεώσεων κάθε οργανισμού. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως αυτή του Πληροφοριακού Συστήματος “Nemesis”, η Sequel παρακολουθεί στενά & επικαιροποιεί κάθε τροποποίηση της Νομοθεσίας περί προμηθειών Δημοσίου(Ν.4412).

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Συντήρηση Συμβατότητας & Τεχνολογικής Υπεροχής

03

Οι εξελίξεις της τεχνολογίας ακολουθούν κάθε έργο της Sequel με κύριο στόχο την επιτάχυνση των εργασιών, αλλά και την προσαρμογή νέων τεχνολογιών που μεγιστοποιούν την παραγωγικότητα και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Παράλληλα, τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας κρίνονται πολλές φορές αναγκαίες για την άμεση προσαρμογή τους.

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Προϊόν Εμπειρίας και Γνώσης των Τελικών Χρηστών

04

Στην πλειοψηφία τους, οι νέες εκδόσεις προϊόντων της Sequel συμπεριλαμβάνουν αλλαγές και τροποποιήσεις που κρίνονται αναγκαίες από τους τελικούς χρήστες των συστημάτων, έτσι ώστε τα συστήματα να γίνουν παραγωγικότερα ή να εξυπηρετούν νέες λειτουργικότητες που δε προβλέφθηκαν κατά την ανάπτυξη τους.

Κάθε αναβάθμιση νέων εκδόσεων, πραγματοποιείται με γνώση των πελατών και γίνεται με ομαλό τρόπο ώστε να μην διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του φορέα λειτουργίας. Όλη η νέα λειτουργικότητα των νέων συστημάτων και οι νέες δυνατότητες που προσφέρονται είναι άμεσα διακριτές και αξιοποιήσιμες από τους τελικούς χρήστες.