ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Περιμένουμε νέα σας

Image Alt

Βελτιστοποίηση Λειτουργιών

Καθώς το επιχειρησιακό περιβάλλον μεταβάλλεται διαρκώς και οι φορείς λειτουργίας των πληροφοριακών μας συστημάτων προσαρμόζουν σε αυτό τις νέες διαδικασίες τους, η συνεχής ανάπτυξη/παραμετροποίηση του λογισμικού κρίνεται ως μία ιδιαίτερα κρίσιμη εργασία.

Η βελτιστοποίηση των λειτουργιών κάθε συστήματος της Sequel, αποτελεί στοιχείο διαρκούς εξέλιξης, που κρίνεται απαραίτητη τόσο για την εύρυθμη λειτουργία κάθε οργανισμού, όσο και για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητάς του.
Σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε φορέα, η Sequel παρέχει λύσεις υποστήριξης της λειτουργικότητας των συστημάτων της στους παρακάτω τομείς:
Αιτήματα Αλλαγής και προσαρμογής επιχειρηματικών διαδικασιών
Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου λειτουργίας και προσαρμογή πληροφοριακού συστήματος στο επικαιροποιημένο πλαίσιο
Επέκταση λειτουργικότητας για την κάλυψη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή την κάλυψη υφιστάμενων λειτουργιών που δεν εξυπηρετήθηκαν κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης
Ανάπτυξη και βελτίωση του συστήματος επεξεργασίας δεδομένων για την παραγωγή νέων στατιστικών δεδομένων διοικητικής πληροφόρησης
Σχεδιασμός και ανάπτυξη υποδομής για τη διασύνδεση του πληροφορικού συστήματος με άλλα συστήματα και υπηρεσίες
Εκπαίδευση νέων χρηστών και εκπαίδευση χρηστών σε συνθήκες παραγωγικής λειτουργίας (on the job training)